Annons
Annons


Strandskatorna flyttar in


Strandskata

Strandskatorna är inte så kinkiga då det gäller val av boplats. I år år föll valet för en uppstickande luftventil på Allers grusbelagda tak. Det är rätt vanligt att strandskator häckar på tak, så länge det finns just grus på dem. Det påminner troligen om deras naturliga boplatser.

Annons

Strandskator tillhör vadarfåglar. De håller sig ofta till vatten eller våtmarker där de vadar omkring i vatten och letar efter mat som musslor och snäckor. Gemensamt för de flesta vadare är att de häckar direkt på marken utan att bygga något egentligt bo. En liten grop i marken duger gott.

Strandskatorna på vårt tak visade mycket pedagogiskt hur det går till att ordna en bogrop.

Strandskata1

Först placerades bröstet mot marken där det tänkta boet ska vara…

Strandskata2

…sen sparkas överflödigt grus bort med benen.

Strandskata3

Voilá, boet är färdigt!

 

LÄS OCKSÅ

   Läs mer om
Kommentera


Annons


Strandskatorna flyttar in


Strandskata

Strandskatorna är inte så kinkiga då det gäller val av boplats. I år år föll valet för en uppstickande luftventil på Allers grusbelagda tak. Det är rätt vanligt att strandskator häckar på tak, så länge det finns just grus på dem. Det påminner troligen om deras naturliga boplatser.

Annons

Strandskator tillhör vadarfåglar. De håller sig ofta till vatten eller våtmarker där de vadar omkring i vatten och letar efter mat som musslor och snäckor. Gemensamt för de flesta vadare är att de häckar direkt på marken utan att bygga något egentligt bo. En liten grop i marken duger gott.

Strandskatorna på vårt tak visade mycket pedagogiskt hur det går till att ordna en bogrop.

Strandskata1

Först placerades bröstet mot marken där det tänkta boet ska vara…

Strandskata2

…sen sparkas överflödigt grus bort med benen.

Strandskata3

Voilá, boet är färdigt!

 

LÄS OCKSÅ

   Läs mer om


Annons

Laddar